Türkiye’de Sosyal Bütçe ve Gelişimi: Kitap I, Türkiye’de Sosyal Bütçe: Nasıl Yapılıyor? Nasıl İzlenir?


Erdoğdu M. M.

TESEV Yayınları, İstanbul, 2008

  • Yayın Türü: Kitap / Araştırma Kitabı
  • Basım Tarihi: 2008
  • Yayınevi: TESEV Yayınları
  • Basıldığı Şehir: İstanbul

Özet

Bu çalışma, kamu sosyal harcamalarının ne düzeyde olduğu, nasıl bir seyir izlediği, bu tür harcamalara ilişkin karar süreçlerinin nasıl işlediği ve bu süreçlerin olumlu yönde nasıl etkilenebileceği gibi bazı temel sorulara cevap aramıştır. Bu sorulara anlamlı cevaplar bulunabilmesi için öncelikle, ne tür harcamaların sosyal olduğu, ne tür harcamaların ise olmadığının biliniyor olmasının gerektiği açıktır. Bu noktadan hareketle çalışmada ilk olarak, ne tür harcamaların sosyal harcama olarak değerlendirilebileceği, ne tür harcamaların ise değerlendirilemeyeceği hususunda, toplumdaki bazı kesimlerin uzlaşı noktaları araştırılmıştır. Bu çerçevede, aralarında Maliye Bakanlığında görevli 34 bürokratın da bulunduğu 207 kişiye uygulanan anket, bu konuda neredeyse herkeste bir kafa karışıklığı olduğunu ortaya koymuştur. Bununla birlikte bu anket sayesinde, üzerinde geniş bir uzlaşmanın olduğu bazı önemli noktalar saptanabilmiş ve bu uzlaşı noktaları da göz önüne alarak yapılan teorik değerlendirmelerin sonucunda, sosyal harcamalara ilişkin bazı ölçütler belirlenmiştir. Bu ölçütler çerçevesinde, 2004 – 2010 yıllarına ilişkin MYB’den yapılan ve yapılması planlanan sosyal harcamalar detaylı bir şekilde analiz edilmiştir.