"KISA OBJEKTİF TARİHİ-3"


Turan E.

FOTOĞRAF DERGİSİ, sa.148, ss.32-36, 2019 (Hakemsiz Dergi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: FOTOĞRAF DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.32-36

Özet

Fiziksel uzunluğu odak uzunluğundan daha kısa olacak şekilde tasarlanmış uzun odaklı bir objektif tipidir. Uzun odaklı objektifler çoğu zaman telefoto olarak anılsalar da, telefoto objektif uzun odaklı objektif grubunun özel bir türüdür. Uzun odaklı objektifler çoğu zaman gündelik dilde telefoto anılırlar. Fakat bu yakıştırma, teknik olarak yanlıştır. Telefoto objektifler, tasarımları gereği özel bir telefoto grup içerirler. 

        Tersine çevrilmiş telefoto (retrofocus) objektiflerin tasarım şeması incelendiğinde, önde güçlü bir negatif eleman, arkada ise pozitif bir elemanın kullanıldığı görülür. Dikkat edilecek olursa negatif ve pozitif elemanların bu tarz dizilimi, telefoto tasarımın tam tersi bir uygulamadır. Amaç, odak uzunluğundan daha büyük bir arka-odak (back-focus) mesafesi elde edebilmektir. Simetrik bir geniş açı objektifin odak uzunluğu dilediğince küçültülebilir. Çünkü körüklü ya da telemetreli makinelerde, objektifin arka elemanı ile film düzlemi arasındaki mesafenin küçültülmesi,  herhangi bir tasarım engeliyle karşılaşmaz. Objektifin arka elemanı ile film düzlemi arasında hareketli bir aynanın kullanıldığı SLR tipi makineler ise, tasarım açısından başlı başına bir engel oluştururlar. Bu nedenle SLR makinelerde kullanılacak geniş açı objektiflerin, simetrik tasarımlardan daha farklı bir tasarıma sahip olması gerekir.