Polipropilen Kopolimerin Tek Eksenli Yönlendirilmesinin Mekanik Özellikler Üzerindeki Etkisi


DEMİRER H. , BOZTOPRAK Y. , ÖKSÜZ M.

1. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ, 5 - 07 Eylül 2005