Sağlık Bakımı ile ilişkili menenjit tedavisinde ampirik sefepimvankomisin, seftazidimvankomisin, meropenemvankomisin kombinasyonlarının karşılaştırılması: Çok merkezli Efes çalışmasının sonuçları


SİPAHİ O. R. , AKYOL D., Örmen B., Şentürk G., Mermer S., ÖNAL U., ...Daha Fazla

Ekmud Bilimsel Kongre, 3 - 07 Nisan 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri