An ethnopharmacologıcal review on the Turkish Apiaceae species


BULUT G. , TUZLACI E., DOĞAN A. , ŞENKARDEŞ İ.

Apiales 2014, 1 - 03 Ağustos 2014

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri