THE ROLE OF HSP70 IN THE PROTEIN AGGREGATION DIFFERENCES IN THE CELLULAR SENESCENCE


KARADEMİR B. , BOZAYKUT P., SÖZEN E., KAGA E., ECE A., ÖZALTIN E., ...Daha Fazla

EMBO CONFERENCE, 8 - 13 Mayıs 2015

  • Yayın Türü: Bildiri