Kriz Yönetimi ve Afet Müdehale Planları Uygulamaları: Avrupa Yaklaşımı


CÖMERT BAECHLER N.

MERP Programı Marmara Bölgesi İtfaiye Teşkilatları: Afete Müdehale Avrupa Standartı, 16 Kasım - 18 Ocak 2005