Klinik Araştırmalarda Etik Sorunlar (Ethical Problems in Clinical Trials)


GÖRKEY Ş.

I. Tıp Etiği – Tıp Deontolojisi Sempozyumu (1st Medical Ethics _ medical Deontology Symposium), Türkiye, 20 - 21 Ekim 1994

  • Yayın Türü: Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye