16. YÜZYIL SONLARI OSMANLI VAKIFLARININ İKTİSADÎ İŞLEMLERİNE DAİR HUKÛKÎ UYGULAMALAR (1008 - 1009/1599 - 1600 TARİHLİ B-18 NUMARALI BURSA ŞER‘İYYE SİCİLİ ÖRNEĞİ)


Creative Commons License

Habıb H. , Yıldız K.

Kocaeli İlahiyat Dergisi, cilt.3, ss.157-178, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 3 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Kocaeli İlahiyat Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.157-178

Özet

Osmanlı Devleti, sayısız vakıf müesseseleri ve bu müesseselerin oluşturmuş olduğu vakıf medeniyetiyle tanınır. Bu vakıflar, hizmetlerini gerçekleştirebilmek için çeşitli işlemler yapmış ve sosyal hayatın farklı sahalarında birçok faaliyet ortaya koymuşlardır. Elinizdeki makalede, Bursa şer‘iyye sicillerinden B-18 numaralı sicilde vakıflarla ilgili yer alan kayıtlar muhteva açısından incelenmiş, vakıfların isimleri, işlem ve kayıt numaraları gösterilerek yaptıkları iktisadî işlemler, Fıkıh ilmi açısından özlü bir şekilde tahlil edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Vakıflar, İktisadi İşlemler, Şer‘iyye Sicilleri.

The Ottomans are distinguished by numerous institutions of waqf and the civilization these waqfs created. These waqfs carried out various transactions in order to fulfil their obligations and performed many activities concerning different areas of social life. This article analyzes contextually the court records of Bursa, No:B-18 which include registries concerning waqfs. Referring to the names, transaction and registry numbers of waqfs, their commercial transactions are examined from the perspective of science of fiqh.