THE INVESTIGATION OF THE LEVEL OF KNOWLEDGE OF PHYSİOTHERAPISTS ABOUT THE RELATIONSHIP BETWEEN SCOLIOSIS AND DIFFERENT KIND OF EXERCISE/SPORTIVE ACTIVITY APPROACHES


Sermenli Aydın N.

X. Uluslararası Katılımlı Spor Fizyoterapistleri Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Yayınlanmadı
  • Basıldığı Şehir: Gaziantep
  • Basıldığı Ülke: Türkiye

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı fizyoterapistlerin skolyoz ile farklı türdeki egzersiz/sportif

aktivite yaklaşımları arasındaki ilişkiye dair bilgi düzeyini belirlemek idi.

Yöntem: Araştırmaya aktif olarak çalışmakta olup, çalışmaya katılmaya gönüllü olan 288

fizyoterapist dahil edildi. Bireylerin çalıştıkları kurumları, çalıştıkları süreyi, skolyoz ile farklı

türdeki egzersiz/sportif aktivite yaklaşımları arasındaki ilişkiye dair bilgi düzeylerini

sorgulayan, araştırmacılar tarafından hazırlanan sorgulama formu, katılımcılar tarafından

online olarak dolduruldu.

Bulgular: Katılımcıların %63,5’i klinisyen, %10,4’ü akademisyen, %9,4’ü hem akademisyen

hem klinisyen, %16,7’si serbest olarak çalıştığını belirtti. Ortalama aktif çalışma süresi

5,14±5,80 yıl idi. Katılımcıların %38’i lisans eğitimi sonrası skolyoza dair ek eğitim aldığını

bildirdi. Katılımcıların %54,2’si yüzmenin, %30,9’u pilatesin, %5,2’si yoganın, %0,7’si

bisiklete binmenin skolyoz için en faydalı fiziksel aktivite olduğunu bildirdi; %3,5’i

‘bilmiyorum’ seçeneğini işaretledi. Katılımcıların %64,9’u dövüş sporlarının, %9,4’ü

bisiklete binmenin, %6,3’ü yüzmenin, %5,3’ünün balenin, %2,8’i pilatesin skolyoz için en

zararlı fiziksel aktivite olduğunu bildirdi; %6,6’sı ‘bilmiyorum’ seçeneğini işaretledi.

Sonuç: Literatürde skolyoz hastaları için yoğun olmayan fiziksel aktivite programları önerilse

de gövde asimetrisini arttırabilecek (yüzme), omurga travmasına neden olabilecek (dövüş

sporları, bisiklete binme) ya da yoğun hiperekstansiyon içeren (pilates, yoga, bale) aktivite

programları önerilmemektedir. Çalıştığı kurum ve çalışma alanından bağımsız olarak,

fizyoterapistler arasında bu aktivitelerin skolyoz için yararlı olduğuna dair genel bir kanı

olduğu görülmektedir. Fizyoterapistlerin bu konudaki farkındalığını geliştirmeye yönelik

çalışmaların yapılmasının faydalı olacağını düşünmekteyiz.