Talking about God and Talking about Creation: Avicenna’s and Thomas Aquinas’ Positions


Acar R.

Brill, Leiden , Leiden, 2005

  • Basım Tarihi: 2005
  • Yayınevi: Brill, Leiden 
  • Basıldığı Şehir: Leiden

Özet

Bu eser, doktora tezimi gözden geçirip, geliştirerek telif ettiğim bir kitaptır. Dört bölümden oluşan bu eserde, İbn Sina ve Thomas Aquinas'ın, (1) din dili veya teolojik dil, (2) yaratma konusu ile yakından ilişkisi kurulan ilâhî kemâl sıfatları ve ilâhî formel sıfatlar, (3) ilâhî yaratma fiili ve (4) âlemin başlangıcı meselelerine dair görüşlerini karşılaştırdım. Din diline dair görüşleri dikkate alındığında, hem İbn Sina'nın hem de Thomas Aquinas'ın görüşlerinin felsefî incelemeye ve değerlendirmeye tâbi olması gerektiğini, (2) her iki düşünürün de ilâhî sıfatlar konusunda benzer görüşlere sahip olduğunu, ancak Tanrı'dan bahsederken gündelik dildeki kuralların ne kadar ve nasıl uygulanabileceği konusunda farklı görüşlere sahip olduklarını (3) yaratma tasavvuru konusunda uzmanların genellikle kabul ettiğinden farklı olarak, her iki düşünürün de benzer görüşlere sahip olduğunu, ve (4) âlemin başlangıcı konusunda tamamen farklı görüşlere sahip olduklarını, ancak İbn Sina'nın görüşlerinin, her iki düşünürün de ortak felsefî zemini olan Aristocu ve Yeni-Eflatuncu zaman ve âlem tasavvuruyla daha tutarlı olduğunu savundum.