Nesnelerin İnternetine Genel Yaklaşımlar: Bilgi Yönetiminde Nesnelerin İnterneti


Creative Commons License

Yalçınkaya B. , Cibaroğlu M. O.

Arşiv Dünyası, vol.6, no.1, pp.1-16, 2019 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : Arşiv Dünyası
  • Page Numbers: pp.1-16

Abstract

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin sürekli gelişmesi, yeni teknolojilerin de artan bir hızda ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Bu teknolojilerden bir tanesi de cihazların birbirleri ile iletişim kurabildiği, veri veya enformasyon üreten Nesnelerin İnterneti (Nİ) kavramıdır. Temel olarak fiziksel nesnelerin birbirleriyle veya daha büyük sistemlerle bir bağlantı oluşturarak iletişim kurabildiği bir ağ olarak tanımlanabilecek Nİ, yeni nesil teknolojiler ile birlikte veri, enformasyon ve bilgi yönetim süreçlerini derinden etkilemiştir. Bu çalışmada Nİ; tarihçesi, bilgi yönetimi bağlamında, problemleri ve gereklilikleri bağlamında literatür taraması yapılarak incelenmiş; ülkemizde ve dünyada gerçekleştirilen Nİ uygulamaları hakkında en güncel bilgiler verilmiştir. Çalışma sonucunda; Nİ kavramı hakkında güvenlik ve gizlilik endişeleri başta olmak üzere çeşitli sorunlar olduğu görülmüş, bu sorunların giderilmesi adına yapılan çalışmalar incelenmiştir. Çalışmanın en önemli hedefi; Nİ hakkında bilgi sahibi olmak ve uygulama alanlarının tanıtılarak ülkemizde de özellikle akademik anlamda bu alandaki çalışmaları teşvik etmektir.