Fransızca Öğretmen Adaylarının Fransızca Yazma Dersine ve Fransızca Yazmaya Yönelik Beklentileri ve Görüşleri


Ertek B.

7. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Ankara, Türkiye, 13 - 14 Mart 2020, ss.14

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.14

Özet

İşbu çalışmanın amacı Fransızcanın yabancı dil olarak öğretildiği Fransız dili eğitimi bölümünde ilgili dili öğrenen öğrencilerin “Fransızca Yazma” adlı dersinden beklentilerini ve bu derse ilişkin, Fransızca yazma/yazabilme konusu hakkında görüşlerini ortaya koymaktır. Bu ders Fransızca öğretmen adayları tarafından birinci sınıfta “Fransızca Yazma”; ikinci sınıfta ise “İleri Okuma ve Yazma” dersi olarak her iki dönemde de haftada 3 saat olmak üzere alınmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, 50 Fransızca öğretmen adayından (4 grup) 10 açık uçlu sorudan oluşan bir ankete cevap vermeleri istenmiştir. Araştırma nitel bir çalışmadır. Çalışma sonucunda Fransızca öğretmen adaylarının “Fransızca Yazma” dersinin, Fransızca yazmanın ve yazabilmenin onlar için büyük önem arz ettiğini, kişisel, dilsel, kültürel ve mesleki gelişimlerine olumlu yönde kazanımlar sunduğunu açıkladıkları görülmüştür.