Manzume fi tertib el-kutub fi el-ulum ve Osmanlı Medreselerindeki Ders Kitapları


Fazlıoğlu Ş.

Değerler Eğitimi Dergisi, vol.1, pp.97-111, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1
  • Publication Date: 2003
  • Title of Journal : Değerler Eğitimi Dergisi
  • Page Numbers: pp.97-111

Abstract

Bu çalışmada, Osmanlı medreselerinde okutulan ders kitablarıyla ilgili manzûm Türkçe-Osmanlıca bir metnin tenkitli metni hazırlanmış ve metnin içerdiği kitaplar tanıtılmıştır. Akabinde Osmanlı medreselerinde okutulan kitaplar hakkında bilgi veren diğer tarihî kaynaklar da  dikkate alınarak sözkonusu manzum metin bir değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Bu değerlendirmede okutulan derslerin sırasının mantığı üzerinde durularak Osmanlı bilginlerinin özellikle Arap dili öğretiminden maksadlarının ne olduğu izah edilmeye çalışılmıştır. Bu değerlendirmede ulaşılan nihai sonuç, Osmanlı bilginlerinin Arapça konusundaki hassasiyetinin, Osmanlı-Türk Devleti’nin siyasetine paralel şekilde, bizatihi Arapça öğrenme anlayışından daha çok, Kur’an’ı ve Varlık’ı daha iyi anlamak kaygısından kaynaklandığıdır.