YARGITAY 11 HD., 02.06.2014 T., 3669 E. / 10238 K. KARARININ İSVİÇRE DOKTRİNİ VE FEDERAL MAHKEME KARARLARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ


Yılmaz A.

marmara üniversitesi hukuk fakültesi hukuk araştırmaları dergisi, cilt.22, sa.3, ss.3081-3089, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 22 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: marmara üniversitesi hukuk fakültesi hukuk araştırmaları dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.3081-3089

Özet

Yargıtay’ın, 6102 sayılı Kanun ile birlikte hukuk sistemimize giren haklı sebeple fesih kurumuna ilişkin kararı yayımlanmıştır. Bu hususta yayımlanan ilk karar olması nedeniyle önemli olan bu kararın incelenmesi ve eleştirilmesi kurumun daha iyi bir şekilde uygulanmasını sağlayacaktır. TTK 531’in mehazını teşkil eden İsvBK 736/IV’ün bir çok Federal Mahkeme kararına konu olması yapılacak incelemeler bakımından önemlidir. Feshin son çare olması ilkesi ve şirketlerin devamlılığının sağlanmasının şirketler hukuku bakımından esas olması karşısında, hakimin hangi hallerde feshe karar verebileceği ve bunun sınırlarının ne şekilde çizilmesi gerektiği önem arz etmektedir. 

The Supreme Court’s decision regarding the “dissolution of Joint-stock Corpo- ration by just cause” which is regulated for the first time in Turkish Commercial Code number 6102 and in date of 2012, article 531. The reference of article is represented in Swiss Code of Obligations 736/IV. Both in the Swiss and Turkish law, beside the dissolution of company as a last reason, the judge is authorized to decide to appropriate and acceptable solutions. In this study, we analyze the Turkish Supreme Court’s decision in the light of Swiss Federal Court’s decisions.