Matematik Öğretmen Adayların Fonksiyona ĠliĢkin Pedagojik Alan Bilgilerindeki DeğiĢimin Senaryo Tekniği ile Ġncelenmesi


Gülbağcı Dede H. , Akkoç H. , Uz D.

4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-4) Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2019, ss.406-413

  • Basıldığı Şehir: İzmir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.406-413