Psikiyatri Konsültasyonu İstenen Geriyatrik Hastaların Özellikleri: Geriye Dönük Karşılaştırmalı Bir Çalışma


Keyvan A., TOPÇUOĞLU V., Gönentür Gımzal A., Kuşçu M., Yazgan İ., Fıstıkçı N.

Dusunen Adam-Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, vol.23, pp.109-114, 2010 (Peer-Reviewed Journal)