İmplant üstü protetik restorasyonlarla vertikal dikey boyut yükseltilmesi Olgu sunumu


AKTAŞ Z., BAYRAM F., ÖZKAN Y. , ÖZKAN Y.

YYÜ Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Sempozyumu., 4 - 07 Eylül 2014