Dispne ve dismenore ile başvuran 14 yaşında kız hastada intrakardiak ve bilateral intrapulmoner arteryel kist hidatiğe bağlı sekonder pulmoner hipertansiyon: Çok nadir bir olgu


ÇETİN M., KARAMAN E., KARAMAN K., ÖZGÖKÇE M., YILDIZELİ B.

16. Ulusal Pediatrik kardiyoloji ve kalp cerrahisi kongresi, Türkiye, 19 - 22 Nisan 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye