Nesne İle Meta Arasında Sanat


Kösemen İ. B.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , sa.2, ss.205-220, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.205-220

Özet


Bu makalenin amacı sanat nesneleri üretimi ile bunların değerlenme biçimleri arasındaki ilişkiyi sorgulamaktır. Böyle bir analizin güçlüğü ortadadır. Zira maddesel ve tinsel, somut ve soyut, gerçeklik ve kurgu gibi kavramlarla ilişkilendirilebilecek iki konusu vardır: Ekonomi ve sanat.

Ekonominin sanatsal güdülerle realize olmadığı bir gerçektir. Peki, sanat? Sanat ekonomi güdümündeki bir etkinlik midir? Şüphesiz hayır. Sanat ekonomik güdülerden tamamen bağımsız üretilmiş midir? Ya da üretilebilir mi? Hayır. Peki bu, sanatın nesnesinin bir meta olarak yorumlanması gerektiği anlamına mı gelir?

Bu sorulara yanıt aramak için bu çalışmanın yöntemi öncelikle sanat nesnesi üretimi ile meta üretimi arasındaki ilişkiye/ ilişkisizliğe daha yakından bakmaya çalışmak ve ardından günümüzde sanat nesnesinin bu denli fetişleştirilmesini tartışmak olacaktır.

Bu makalenin amacı sanat nesneleri üretimi ile bunların değerlenme biçimleri arasındaki ilişkiyi sorgulamaktır. Böyle bir analizin güçlüğü ortadadır. Zira maddesel ve tinsel, somut ve soyut, gerçeklik ve kurgu gibi kavramlarla ilişkilendirilebilecek iki konusu vardır: Ekonomi ve sanat.

Ekonominin sanatsal güdülerle realize olmadığı bir gerçektir. Peki, sanat? Sanat ekonomi güdümündeki bir etkinlik midir? Şüphesiz hayır. Sanat ekonomik güdülerden tamamen bağımsız üretilmiş midir? Ya da üretilebilir mi? Hayır. Peki bu, sanatın nesnesinin bir meta olarak yorumlanması gerektiği anlamına mı gelir?

Bu sorulara yanıt aramak için bu çalışmanın yöntemi öncelikle sanat nesnesi üretimi ile meta üretimi arasındaki ilişkiye/ ilişkisizliğe daha yakından bakmaya çalışmak ve ardından günümüzde sanat nesnesinin bu denli fetişleştirilmesini tartışmak olacaktır.


THE ART BETWEEN THE OBJECT AND THE COMMODITY

Abstract

The  purpose of  this study is to examine the relation between the production of  art’s objects and the forms of  valuation of these objects.. It’s hard to analyse it, because it has two subjects  such as economy and art associating with the terms tangible/ intangible, concrete/abstract, reality/fiction.

It’s true that the economy is not realized by artistic purposes. What if art?Is art an activity motivated by economic purposes? It’s definitely not. But, was art completely  produced regardless of economic motives? Or is this possible?Of course not. So does it mean that the art’s object is a commodity?

To seek answers to these questions, the method of this study, is, first of all, to try to look closer the (un)correlation between the production of the art’s object and the production of the commodity, and than to discuss the fetishism of the art’s object contemporarily.