İmgenin Teni


Creative Commons License

Bayraktar K. O.

Diğer, ss.1-5, 2015

  • Basım Tarihi: 2015
  • Sayfa Sayıları: ss.1-5

Özet

Guido Casaretto’nun çalışmalarında, imgenin materyalist boyutu ile temsili boyutunun; haptik algı ile optik algının çok katmanlı bir karşılaşması var. Bu karşılaşmayı, tarafların konumlarının kesin sınırlar içerisinde yer aldığı ve mutlak bir sonucun olduğu bir savaş olarak düşünmemek gerek. Daha çok, safların sık sık yer değiştirip iç içe girdiği; doku ve detayın, sembol ve perspektifle, fiziksel uzamın, optik illüzyonla karşılaştığı; sık sık sınırlarını belirsizleştirmeye çalıştığı bir mücadeleden söz ediyoruz. Çağımız imgelerinin en tipik özelliklerinden birisi olan bu melezlik, Casaretto’nun işlerinde sanatsal bir problematik olarak karşımıza çıkıyor. 

In Guido Casaretto’s work, the materialist and the representational dimensions of the image, haptical and optical perceptions confront each other on multiple levels. This confrontation should not be considered as a battle between two sides with definitively delineated borders and with an absolute result. Rather, we are talking about a conflict in which the sides are interwoven, constantly shifting their position, in which texture and detail encounter symbol and perspective, where the physical space meets optical illusion, constantly blurring their distinctions. This hybridity, one o the most typical qualities of contemporary images, is presented in Casaretto’s works as an artistic problematic.