KİNOLON ANTİBİYOTİKLERİNİN UPLC-ESI-MS/MS İLE BALLARDA TESPİTİNE YÖNELİK ANALİTİK YÖNTEM GELİŞTİRİLMESİ


Creative Commons License

Kök Yetimoğlu E.

XV. Ulusal Spektroskopi Kongresi 2017 Yalova , Yalova, Türkiye, 17 - 19 Mayıs 2017, ss.63

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Yalova
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.63

Özet

Kinolonlar, heterosiklik aromatik organik bileşikler olup sentetik olarak üretilebilen antibakteriyel

etkili yapılardır. Kinolon molekülüne florun eklenmesi ile sentezlenen florokinolonlar, ilacın

aktivitesini ve farmakokinetik özelliklerini geliştirmektedir[1]. Hayvanlara bilinçsiz ilaç verilmesi ile

gıda maddelerinde kalıntılar oluşmaktadır[2,3]. Kontrolsüz uygulamalara maruz kalan hayvanlardan

elde edilen besinlerdeki antibiyotik kalıntıları, tüketim sonrasında alerjik reaksiyonlara yol açabildiği

gibi antibiyotik direncinin artması gibi durumlara da sebep olmaktadır[4]. Farmakoloji, veterinerlik,

tarım ve gıda endüstrisi alanlarında antibiyotik kalıntı seviyelerinin belirlenmesi için ELISA, Gaz

Kromatografi, HPLC-UV-Floresans yöntemleri geliştirilmiş olup, son birkaç yılda LC-MS/MS

teknolojileri daha hassas, özgül ve tekrarlanabilir sonuçlar vermesi sebebi ile tercih edilmektedir[5].

Geliştirilmiş yöntem ile UPLC-ESI-MS/MS sistemi kullanılarak çok daha hızlı, kısa süreli bir analiz

yöntemi, yüksek tekrarlanabilirlik ve çok düĢük LOQ değerlerinde gerçekleştirilmiş olup, numune

hazırlık süreçleri minimize edilmiştir. Ballarda Sıklıkla karşılaşılan Siprofloksasin ve Enrofloksasine

ilave 14 farklı florokinolon türünün de görüntülenmesi yapılarak 16 parametreden oluşan

multifonksiyonel bir kalıntı tarama metodu geliştirilmiştir.