Determination of lipid peroxidation and catalase activity in the saliva of patients with periodontitis


OKTAY N. Ş. , özener ö., ALTURFAN E. I. , noyan ü.

4th ınternational BAU Drug Design Congress, 13 - 15 Ekim 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri