Kurzer Abriss der Türkischen Grammatik unter typologischer Perspektive


Durmuş N.

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, no.64, pp.355-372, 2018 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2018
  • Title of Journal : Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Page Numbers: pp.355-372

Abstract

Bu çalışma, Türk dilbilgisinin kısa bir özetini içermektedir. Fonoloji, morfoloji ve sözdizimi alanları tipolojik bakış açısından sunulmaktadır. Birinci bölümde, Türk dilinin tipolojik sınıflandırması gösterilmektedir. Ses bilgisi ve suprasegmental (aksan, entonasyon) özellikleri ikinci bölümünde anlatılmaktadır. Bunu takiben üçüncü ve dördüncü bölüm Türkçe'nin morfolojisine ve sözdizimine ayrılmıştır. Mevcut çalışmanın NP anlambilim düzeyini geçmediğinden dolayı, Türkçenin sözdizimi ile ilgili bölüm kısaltılmışdır. Çalışmanın son bölümünde, Türkçede morfolojik açıdan çoğul formların farklı bir şekilde kullanıldığı özel bir fenomen anlatılmaktadır. Türk dilinin bu özelliği, „belirsiz sayı“ (“transnumerality”) diye adlandırılan dilbilimsel olgusuna atfedilmektedir. Türkçenin cümle yapımında belirtilmemiş cümlelerin (“bare NPs”) ve türlere atif cümlelerin (“kind reference”) analiz yöntemleri ile ilgili araştırmalar son bölümde tanıtılmaktadır.