Hastane Bilgi Yönetim Sisteminde Erişim Denetimi


KILIÇ AKSU P., ŞİŞMAN N., ÇATAR R. Ö. , Köksal L., MUMCU G.

5. Uluslararası Hastane ve Sağlık Yönetimi Kongresi, 10 - 13 Aralık 2014