Geriatrik olgularda muskuloskeletal fizyoterapi sonrası hastalık şikayetlerindeki azalma oranları


Creative Commons License

Sarı Z. , Yurdalan S. U. , Polat M. G. , Özgül B. , Önel S.

Clinical and Experimental Health Sciences, cilt.1, sa.2, ss.103-106, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 1 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2011
  • Dergi Adı: Clinical and Experimental Health Sciences
  • Sayfa Sayıları: ss.103-106

Özet

Amaç: Bu araştırma fizik tedavi ve rehabilitasyon programına alınan 65 yaş ve üzeri bireylerde fizik tedavi ve rehabilitasyon programı sonrası şikayetlerindeki azalma oranlarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yöntem: Çalışmaya 65 yaş üzeri (73.61±6.02) 648’i (%78,4) kadın ve 179’u (%21,6) erkek olmak üzere, toplam 827 olgu dahil edildi. Olgulara toplam 10,482 seans, ortalama 12.7 seans/ hasta fizik tedavi ve rehabilitasyon programı uygulandı. Çalışmaya dahil edilen hastaların hastalıkları; romatizmal hastalıklar (osteoartrit, ankilozan spondilit, fibromyalji), periferik sinir yaralanmaları, tendinit, tenosinovit, bursit, spondiloz, disk dejenerasyonu gibi muskuloskeletal hastalıklardı.Tedavi programı tamamlandığında, tedavi öncesi ve sonrası belirlenen bulgu ve şikayet sayısındaki değişim yüzdelik oran olarak hesaplandı. Bulgular: Fizik tedavi ve rehabilitasyon programı; uygulanan olgulardan 6’sı (0,7) %25, 5’i (%0,6) %40, 9’u (%1.1) %50, 27’si (%3,3) %60, 4’ü (%0,5) %65, 84’ü (%10,2) %75, 119’u (%14,4) %80, 5’i (%0,6) %85, 1’i (%0,1) %90 ve 505’i (%61,1) %100 oranında şikayetlerinin azaldığını; 9’u (%1,1) şikayetlerinde azalma olmadığını belirtirken, 53 olgu (%6,4) herhangi bir yorumda bulunmadı. Sonuç: Geriatrik olgularda, fizik tedavi ve rehabilitasyon programı sonrası tüm şikayetlerin azalma oranının yüzde altmış seviyesinde kalması; tedavinin semptomatik iyileşmeyi etkileyecek çoklu değişkenler nedeniyle tam iyileşme sağlamadığına yorumlandı. Sonraki çalışmada, geriatrik hasta memnuniyetinin hastalık, hasta ve sağlık profesy

Objective: This study was carried out to determine reduction in complaints among individuals aged 65 years and above, included in a physiotherapy and rehabilitation program following a physiotherapy and rehabilitation program. Method: The study included 827 participants (648 female and 179 male) over the age of 65 (73.61±6.02). A total of 10,482 sessions, an average of 12.7 sessions/patient of physiotherapy and rehabilitation program were applied on the participants. The diseases of the patients included in the study were musculoskeletal diseases such as rheumaticdiseases(osteoarthrit is, ankylosingspondylitis, fibromyalgia), peripheralnerve injuries, tendinitis, tenosynovitis, bursitis, spondylosis, discdegeneration. When the treatment program was completed, the rate of change in the number of complaints and findings pre-treatment and after treatment was calculated as percentage. Results: 6 (0.7%) of the participants who received physiotherapy and rehabilitation reported a 25% decrease in their complaints; 5 (0.6%) a 40% decrease; 9 (1.1%) a 50% decrease; 27 (3.3%) a 60% decrease; 4 (0.5%) a 65% decrease; 84 (10.2%) a 75% decrease; 119 (14.4%) an 80% decrease; 5 (0.6%) an 85% decrease; 1 (0.1%) a 90% decrease; and 505 (61.1%) a 100% decrease; 9 patients (1.1%) stated no decrease in their complaints and, 53 participants (6.4%) made no comments. Conclusion: The finding that 60% of geriatric participants reported reduced complaints following physiotherapy and rehabilitation programs indicates that the treatment does not provide full recovery in all patients, due to multiple variables that may affect symptomatic recovery. Further studies are planned to investigate the satisfaction of geriatric patients by separating the disease, the patient and his/her interaction with health care professionals.