İnternet Destekli Uzaktan Eğitimin Kaynak Teknoloji Dersinde Uygulanması


GÜNDÜZ O. , safak C., EKREN N. , Yiğit ş., YÜKLER A. İ.

I. Uluslararası Katılımlı Meslekî ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi, cilt III, 11 - 13 Eylül 2005

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri