Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Yeni Arayışlar Yeterliğe Dayalı Modüler Sistemin Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Adıgüzel O. C. , Berk Ş.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.6, pp.220-236, 2009 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6
  • Publication Date: 2009
  • Title of Journal : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.220-236

Abstract

Kuşkusuz ki mesleki ve teknik eğitim yetiştirdiği insangücünün nitelikleri ile ülkenin

endüstriyel ve ekonomik kalkınmasını büyük ölçüde etkileme gücüne sahiptir. Bu bağlamda, gelişmekte

olan ülkeler arasında bulunan Türkiye’nin de, mesleki ve teknik ortaöğretimde nitelik artırmaya yönelik

arayışları da halen devam etmektedir. Gerçekleştirilen bu araştırma kapsamında, mesleki teknik

ortaöğretimi daha etkili kılma yolundaki arayışlar tartışıldıktan sonra, yeterliğe dayalı modüler sistem

uygulamaları öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında öğretmen

görüşlerinin modüler sisteme geçişte yaşanan sorunlar üzerine yoğunlaştığına dikkat edilmesiyle, çalışma

modüler sisteme ilişkin sorunlara ve olası çözüm önerilerine yönlendirilmiştir. Öğretmen görüşlerinin

analizleri sonrasında modüler sisteme ilişkin sorunların dört başlık altında toplandığı görülmüştür.

Bunlar: Modüler öğretim programlarında modüllerin yapısından kaynaklanan sorunlar; modüler sisteme

yönelik bilgilendirmenin yetersizliğinden kaynaklanan sorunlar; modüler sisteme geçişte yapısal

düzenlemelerin yetersizliğinden kaynaklanan sorunlar ve modüler sisteme geçişte fiziki olanakların

yetersizliğinden kaynaklanan sorunlar olarak sınıflandırılmışlardır.