KANDİDA TÜRLERİNİN TANIMLANMASINDA API-ID32C VE MALDI-TOF–MS YÖNTEMLERİNİN DUYARLILIKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI


Turhan Özcan E., Çerikçioğlu N.

1. Ulusal Tıbbi Mikoloji Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2013, ss.1-2

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İzmir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1-2

Özet

Giriş

Sistemik mantar enfeksiyonlarına yol açan etkenlerin

tür düzeyinde, doğru ve erken tanımlanması tedavi

açısından büyük öneme sahiptir. Bu amaçla pek çok

laboratuvarda yaygın bir yöntem olarak API-ID32C sistemi

kullanılmaktadır. Son yıllarda klinik örneklerden izole edilen

bakteri ve mayaların hızlı tanımlanması amacıyla ‘Matrixassisted

laser desorption time of flight- mass spectrometry

(MALDI-TOF-MS) yöntemi de bazı merkezlerde kullanılmaya

başlanmıştır.

Amaç

Bu çalışmada; 2002-2012 yılları arasında çeşitli klinik

örneklerden etken olarak izole edilmiş ve API-ID-

32C(bioMérieux) kiti ile tanımlanmış olan 160 adet kandida

kökeninin, (MALDI-TOF-MS/VITEK-MS bioMérieux) yöntemi

ile tekrar tanımlanması ve sonuçların altın standart

26SrDNA dizi analizi (RefGen/Ankara) metodu ile

karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Materyal Metod

API-ID-32C kiti ile tanımlanmış olan 160 adet kandida

izolatının, C.albicans ATCC-90018 ve C.parapsilosis ATCC-

22019 standart kökenlerinin; ticari kit kullanılarak DNA

ekstraksiyonu ve 26S rDNA bölgesinin NL1/NL4 bölgelerine

spesifik primerler ile elde edilen PCR ürünlerine dayalı dizi

analizleri yapıldı. Aynı kökenler MALDI-TOF-MS sistemi ile

tanımlandı ve sonuçlar karşılaştırıldı.

Sonuç

1. Bir köken dışında, ‘159/160’ klinik izolatın ve iki adet

ATCC kökeninin; API-ID32C kiti ve MALDI-TOF-MS

sistemi ile tanımlama sonuçları, her iki yöntemle ve altın

standart metod 26S rDNA dizi analizi ile %100 uyumlu

olarak belirlenmiştir. (Tablo-1)

2. Rutin hizmet veren klinik laboratuvarlarda; çalıştığımız

türler bazında, API-ID32C kitinin ya da sistem kurulmuş ise

daha hızlı ve daha ucuz maliyetle sonuç veren MALDI-TOFMS

sisteminin güvenilirlikle uygulanabileceğini önerebiliriz.