Experimentalni Dukaz Vzniku karbinolaminu pri reakci benzaldehydu s hydrazinnem rovnovahy a kinetika


Zuman P., ÇELİK M. Ş.

Secka 1- Analyticka a fyzikalni chemie, Prague, Çek Cumhuriyeti, 1 - 03 Eylül 2006

  • Yayın Türü: Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Prague
  • Basıldığı Ülke: Çek Cumhuriyeti