Sosyal Medya Bozukluğu Ölçeği’xxnin Türkçe’xxye Uyarlama Çalışması


AVCU A. , ULAŞ E., SEVİM E.

X. Uluslararası Eğitim Bilimleri Araştırmaları Kongresi, 27 - 30 Nisan 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri