Richard M Frank İlim ve Taklid Klasik Eş arîlikte Mütekaddimîn Dinî İnancın Temelleri


KELPETİN ARPAGUŞ H.

Kelam Araştırmaları Dergisi, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2005
  • Dergi Adı: Kelam Araştırmaları Dergisi