Radyoterapide Nütrisyonel Değerlendirme- Poliklinik İçin Notlar


ATASOY B. M. , DEMİREL B.

Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2019

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: Nobel Tıp Kitabevleri
  • City: İstanbul

Abstract

Beslenme yetersizliği ve bozukluğu kanserde sık olarak izlenen, tek başına tedavi sonuçlarını olumsuz etkileyebilen ve hastanın hayat kalitesini düşüren önemli bir faktördür. Kanser tedavisinin baş aktörlerinden olan radyoterapi, neden olduğu yan etkilerle hastanın beslenme durumunu olumsuz etkileyebilmektedir. Nütrisyonel Onkolojinin yeri ve önemi bir klinik branş olan Radyasyon Onkolojisinde de gün geçtikçe artmaktadır. Öyle ki hasta, tedavi işlem basamaklarının yanında nütrisyonel açıdan da ve ilgili disiplinlerle birlikte değerlendirilmeli ve tedavi edilmelidir. Radyoterapi hastasında beslenmeyi devam ettirmek için deyim yerindeyse “ya bir yol bulunmalı ya da bir yol açılmalı”dır. Elbette ki “kanserde nütrisyon” konusu çok şeyi kapsamaktadır. Bu kitap poliklinikte erişkin hastanın beslenme durumunu de-ğerlendirme, tedavi etme ve izleme üzerine uygulama pratiğine katkı sağlamak üzere hazırlanmış küçük bir çalışmadır. Çalışmamız her türlü eleştiri ve öneriye açıktır. Yararlı olması en büyük dileğimizdir. 

V
ÖNSÖz
Değerli Meslektaşlarımız,
Beslenme yetersizliği ve bozukluğu kanserde sık olarak izlenen, tek ba-
şına tedavi sonuçlarını olumsuz etkileyebilen ve hastanın hayat kalitesini
düşüren önemli bir faktördür. Kanser tedavisinin baş aktörlerinden olan
radyoterapi, neden olduğu yan etkilerle hastanın beslenme durumunu
olumsuz etkileyebilmektedir.
Nütrisyonel Onkolojinin yeri ve önemi bir klinik branş olan Radyas-
yon Onkolojisinde de gün geçtikçe artmaktadır. Öyle ki hasta, tedavi işlem
basamaklarının yanında nütrisyonel açıdan da ve ilgili disiplinlerle birlikte
değerlendirilmeli ve tedavi edilmelidir. Radyoterapi hastasında beslenmeyi
devam ettirmek için deyim yerindeyse “ya bir yol bulunmalı ya da bir yol
açılmalı”dır.
Elbette ki “kanserde nütrisyon” konusu çok şeyi kapsamaktadır. Eliniz-
deki bu kitapçık ise poliklinikte erişkin hastanın beslenme durumunu de-
ğerlendirme, tedavi etme ve izleme üzerine uygulama pratiğine katkı sağla-
mak üzere hazırlanmış küçük bir çalışmadır.
Çalışmamız her türlü eleştiri ve öneriye açıktır