Türk İş Hukukunda Gazeteci


Creative Commons License

ARSLAN ERTÜRK A.

Türk Dünyası Basın Sempozyumu, Amasya, Türkiye, 14 - 17 Mart 2019, ss.1-24

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Amasya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1-24

Özet

Toplumda “kamuoyu oluşturma” ve “kamuoyunu bilgilendirme” gibi iki önemli rolü üstlenen basın çalışanları, görev ve sorumluluklarını yerine getirirken tüm baskılardan uzak olmalıdır. Günümüzde basın kuruluşlarının güçlü sermayeli büyük işletmeler haline dönüşmesi, basın çalışanlarının iş ilişkilerinde işverenlerine karşı da korunmasını gerekli kılmıştır. Aslında tümüyle bir kamu hizmeti gören gazetecilerin toplum üzerindeki etkisi de düşünüldüğünde, onların diğer işçilere göre daha çok ve özel olarak korunması yaptıkları işin gereğidir. Basın özgürlüğünün gerçekleşebilmesi için gazetecilerin mesleki ve sosyal hakları özel olarak güvence altına alınmalı, gazeteciler bu mesleğin gereklerine özgü düzenlemelerle korunmalıdır. İşte bu amaçla Türk İş Hukukunda gazetecinin işvereni ile olan çalışma ilişkisinin kurulması, sona ermesi, karşılıklı hak ve borçları, İş Kanunundan ayrı bir şekilde 5953 sayılı Basın İş Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu çalışmamızda öncelikle Basın İş Kanunu’nun kişiler açısından uygulama alanı ortaya konduktan sonra, bu Kanunun İş Kanununa göre özellik taşıyan hükümleri ve Kanunda mevcut boşlukların ne şekilde doldurulacağı inceleme konusu yapılacaktır.