"Artella" ve "Tresette" Marka Değerleme Raporu


Okur M.

İstanbul Anadolu Adliyesi 1. Ticaret Mahkemesi, pp.12, İstanbul, 2019

  • Publication Type: Expert Report / Expert Report
  • Publication Date: 2019
  • City: İstanbul

Abstract

Aslandağ Ahşap A.Ş.’ye (Şirket) ait olan “Artella” ve “Tresette” markalarının 31.12.2018 tarihi itibariyle değerlenmesi bu raporun konusunu oluşturmaktadır. Bu raporda markaların ayrı ayrı değerleri belirlenmeyecek olup iki markanın toplam değeri belirlenecektir. Değerleme çalışması rapor tarihi itibariyle tamamlanmış olup bu tarihten sonraki gelişmeler dikkate alınmamıştır.

 

Bu rapor her iki markanın 31.12.2018 tarihi itibariyle toplam değerini, fiyat primi ve isim hakkından kurtulma değerleme yöntemlerine göre hesaplanan değerden yola çıkarak belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Değerlemede kullanılan varsayımlar ve yapılan tahminler ihtiyatlılık ilkesi göz önünde bulundurularak tarafımızca yapılmıştır. Değerleme sırasında Şirket yönetiminin tarafımıza sağladığı muhasebe ve işletme bilgilerine, açıklamalara, varsayımlara ve tahminlere bağlı kalınmış ve Şirket’in mali tabloları esas alınmıştır. Çalışmada kullanılan mali tablolar ve diğer bilgiler tarafımızca ayrıca denetime veya incelemeye tabi tutulmamıştır. Raporumuzda, yapılan tahminler ticari tutarlılık açısından tarafımızca değerlendirilmiş olup okuyucunun değerleme sonucunu varsayımlar ile birlikte ve ihtiyatla değerlendirmesi gerekmektedir. Bu değerleme çalışması kapsamında markaların değerini etkileyebilecek beklenmedik durumların bulunmadığı varsayılmaktadır.