Genitoüriner Protezler Atlası


Onur A. R. (Editör) , Demirtaş A. (Editör), Çayan S. (Editör), Kadıoğlu A. (Editör)

Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, 2020

  • Basım Tarihi: 2020
  • Yayınevi: Nobel Tıp Kitapevi
  • Basıldığı Şehir: İstanbul

Özet

Değerli Meslektaşlarımız ve Tıpta Uzmanlık Öğrencileri,

Türk Üroloji Derneği eğitim, bilim ve teknoloji politikası çerçevesinde TÜAK tarafından koordine edilen kitap dizisinden “Genito-Üriner Sistem Protezleri Atlası” kitabını üyelerimiz ve tıpta uzman- lık öğrencilerinin kullanımına sunulmuştur. Tıpta / Ürolojide üretilen bilginin yarılanma süresi beş yıl olup güncel bilginin meslektaşlarımıza ve tıpta uzmanlık öğrencilerine kısa sürede ve evrensel bilgi ışığında ulaştırılması önem kazanmaktadır.

Genel Üroloji’de “Cerrahi Sanatı El Kitabı” , Üroonkoloji’de “Prostat Kanseri Güncelleme” eserlerini de en kısa sürede kullanıma sunacaktır.

“Genito-Üriner Sistem Protezleri Atlası” kitabı, Prof. Dr. Abdullah Demirtaş, Prof. Dr. Rahmi Onur, Prof. Dr. Selahittin Çayan ve Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu editörlüğünde hazırlanmıştır. Yayına katkıda bulunan yazarlara teşekkür ederken kitabın meslektaşlarımıza / tıpta uzmanlık öğrencilerine katkı- sına olan inancımızın tam olduğunu vurgulamak isteriz.

Yayıncılıkta ilk kitapları / dergileri hazırlamak zor; bu yayınları devam ettirmek ise daha da zordur. TÜAK tarafından başlatılan ve koordine edilen bu yayınların elektronik versiyonları da oluşturul- muş ve kullanıma sunulmuştur. Saygılarımızla.