Epileptik nöbet sonrası bilateral çene çıkığı


TAŞKIN B., İNCE A. , ÇELİK A., AKOĞLU H. , ONUR Ö. E. , DENİZBAŞI ALTINOK A.

3rd International Emergency Medicine Congress, 19 - 22 Mayıs 2016