Öğretmen Adaylarının Yabancı Dil Öğrenmeye Yönelik Çabaları ve Yabancı Dil Öğrenirken Başvurdukları Yöntemler: Marmara Üniversitesi Örneği


Kerimoğlu- E., Deniz L.

Journal of International Social Research, cilt.13, sa.71, ss.775-785, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 13 Konu: 71
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.17719/jisr.10807
  • Dergi Adı: Journal of International Social Research
  • Sayfa Sayıları: ss.775-785

Özet

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının bir yabancı dili öğrenmek için çaba gösterip göstermediklerini ve yabancı dil öğrenmek veya yabancı dillerini geliştirmek için hangi yöntemleri kullandıklarını tespit etmektir. Araştırmanın katılımcıları, 2018-2019 akademik yılları arasında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi'nde, yabancı dil eğitimi bölümü dışında, 9 farklı bölümde okuyan 265 öğretmen adayıdır. Karma yöntemin kullanıldığı bu araştırmanın verileri anket yoluyla ve öğretmen adaylarıyla görüşme yapılarak toplanmıştır. Bulgulara göre, öğretmen adaylarının çoğu, genellikle yabancı dil öğrenmek için ayıracakları vakitleri olmaması nedeniyle yabancı bir dili öğrenmek için çaba göstermediklerini beyan etmişlerdir. Öğretmen adaylarının çoğunluğu yabancı bir dil öğrenirken, film ve YouTube videoları izlemek, mobil uygulamalar kullanmak, sosyal medyadaki sayfaları takip etmek gibi internet ve sosyal medyayı ortamlarını kullandıklarını ifade etmişlerdir.

The aim of this research is to detect whether or not preservice teachers made an effort to learn a foreign language and which methods they use to learn or improve it. The participants of the study are 265 preservice teachers studying in 9 different departments with the exception of the foreign language education department at Marmara University Atatürk Faculty of Education between the 2018-2019 academic years. The data of research in which mixed method is used were collected through a questionnaire and making interviews with preservice teachers. According to the findings, most of the preservice teachers have declared that they don’t make an effort to learn a foreign language mostly because of the lack of time to allocate for foreign language learning. The majority of preservice teachers pointed out that they use the internet and social media while learning a foreign language such as watching movies, YouTube videos, using mobile applications, following pages on social media.