Okul Dışı Öğrenme Örneği: Müze Eğitimi


Şener N.

in: GÜNCEL EĞITIM BILIMLERI ARAŞTIRMALARI III, Ahmet DOĞANAY,M. Oğuz KUTLU, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.151-172, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Akademisyen Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.151-172
  • Editors: Ahmet DOĞANAY,M. Oğuz KUTLU, Editor

Abstract

Sınıf ortamında öğretmenin ders anlattığı, öğrencinin dinlediği geleneksel eğitimin, çağın gereksinimlerini karşılamadığı konusu farklı platformlarda, farklı kişiler tarafından uzun süredir tartışılmakta ve çözüm önerileri dile getirilmektedir. Özellikle bilginin yaparak yaşayarak edinilmesi, öğrenmenin öğrenilmesi, eleştirel düşünme becerilerinin kazanılması, yaratıcılığın geliştirilmesi, öğrenmek için motivasyonun arttırılması ve öğrenilen konular ile gerçek hayat arasında bağ kurulmasının hedeflendiği günümüzde, öğrenme ortamlarının zenginleştirilmesi ve eğitimde okul dışı ortamlardan faydalanılması büyük önem kazanmıştır. Bu bölümde müze gezileri ve bu gezilerde sınıf öğretmenlerinin görev ve sorumlulukları konularında bilgi aktarılmıştır.