Sanatçı Marka İş Birliği ile Üretilen Güncel Cam, Porselen, Seramik Ürünlerin Grafik ve Endüstriyel Tasarım Öğeleri Açısından İncelenmesi


CARTIER P., KARAATA E.

1. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Mersin, Turkey, 13 - 15 September 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Mersin
  • Country: Turkey