Rahim Tahliyesi ve Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamalarında Aydınlatılmış Onam Alınması ile İlgili Formların Tıp Etiği ve Hukuku Açısından İncelenmesi


Creative Commons License

Sert G. , Duran S.

Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, cilt.3, sa.3, ss.139-144, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 3 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.139-144

Özet

Aydınlatılmış onam almak üzere hazırlanan belgelerde (aydınlatılmış onam formu), hekimlerin/

sağlık kurumlarının tıbbi müdahaleden doğan sorumluluklarının sınırlanmasını amaçlayan ifadelere

zaman zaman özellikle yer verilmektedir. AO formunda ispat ile ilgili kaygıların ya da

sorumlulukların sınırlanmasının hastanın aydınlatılmasının önüne geçmesi, hem hasta hakları hem

de hekim-hasta ilişkisi açısından önemli sorunlar getirmektedir. Makalemizde rahim tahliyesi ve

üremeye yardımcı tedaviler ile ilgili düzenlemelere eklenen onam formları bu sorunlar açısından

incelenmiştir.