SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN İŞ ETÜDÜ VE AMBALAJ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMASI


Bilgin E.

13. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2014, cilt.1, ss.333-339

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.333-339

Özet

Firmalar günümüz ekonomisinde artan yoğun rekabetle başa çıkabilmek için büyük çaba harcamaktadırlar. Yüksek kalite ve düşük fiyat artık öne geçmek için değil, ayakta kalabilmek için olmazsa olmaz bir koşul haline gelmiştir. Bunu yapabilmek için de kaliteden ödün vermeden üretim maliyetlerini düşürmek zorundadırlar. Verimlilik genel tanımıyla, en az girdiyle en çok çıktıyı elde edebilme yeteneğidir. Süreç iyileştirme, verimliliği arttırmak için tüm mümkün yolların araştırılması ve uygulanmasıdır. Uzun dönemde verimlilik artışı sağlamanın bir yolu yeni ve modern üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ve modern makine, teçhizat ve üretim birimlerine yatırım yapılmasıdır. Bunlar için büyük sermayeye ihtiyaç duyulacağı açıktır. Aynı sorun iş etüdü yardımıyla ele alındığında mevcut işlem ve çalışma yöntemlerinin sistematik analizi sonucunda, nerdeyse hiçbir ek yatırımı ihtiyaç kalmadan boş veya verimsiz zamanların azaltılması sayesinde de verimlilik artışı sağlanabilmektedir. Bu çalışmada ambalaj sektöründe bir firmada süreç iyileştirme için iş etüdü uygulaması yapılmıştır. Bunun için öncelikle iş etüdü faaliyetleri uygulanarak mevcut durum analizi yapılmış, firma yetkilileriyle derinlemesine mülakat yapılarak yaşadıkları sorunlar ortaya konulmuş, Pareto analizi ile bu sorunlardan temel öneme sahip olanlar belirlenmiştir. Sonuç olarak yeni bir metot önerilerek sürelerde belirgin bir iyileştirme sağlanmıştır.     

Companies in today's economy struggle for surviving in a competitive environment. Higher quality and lower price is not only an advantage also a necessity. Therefore companies have to lower the production costs. Process improvement could be defined as searching ways to increase the productivity. Through work study productivity may increase without any additional investment. In this study it is firstly made a current state analysis by depth interview with company officials. By pareto analysis essential problems are determined. As conclusion a new method is proposed and a significant improvement at work times is achieved.