Serebral palsi tanılı bireylerin psikososyal sorunlarına yaklaşım


Poyraz Fındık O. T. , gümüştaş f., ARMAN A.

7. Uluslararası Cerebral palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, 23 - 25 Şubat 2018