Alman İmparatoru II. Wilhelm’in Osmanlı İmparatorluğu’nu Son Ziyareti (1917)


Kırel S. , Kasap Ortaklan O.

Sinecine, cilt.9, ss.113-158, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 9
  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: Sinecine
  • Sayfa Sayıları: ss.113-158

Özet

I. Dünya Savaşı öncesi yıllarda Osmanlı İmparatorluğu ile Alman İmparatorluğu arasında kurulan yakın siyasi ilişkiler savaşın devam ettiği günlerde bir ittifaka dönüşmüş ve savaşın sonuna kadar devam etmiştir. Savaş koşullarında iki ülke arasındaki işbirliğinin ve dayanışmanın ifadesi olarak Alman İmparatoru II. Wilhelm, 1917 tarihinde İstanbul’u son kez ziyaret etmiş ve bu ziyaret her iki ülkenin Ordu Foto-Film birimi tarafından filme alınmıştır. Alman İmparatoru bu ziyaretinde Osmanlı İmparatorluğu’nun ileri gelenleri ve resmî yetkilileri ile görüşmelerde bulunmuş, tarihi mekânları ziyaret etmiş ve Çanakkale Cephesi’ne de bir ziyaret gerçekleştirerek cephenin durumu hakkında malumat almıştır. II. Wilhelm’in 1917 tarihli İstanbul ziyaretine ait bu filmler, iki ülke arasında ağırlıklı olarak siyasi, askeri, ekonomik alanda gerçekleşen yakınlaşmayı ve savaş koşullarında filizlenen ittifakı dünya kamuoyuna duyuran bir propaganda işlevi üstlenmiştir. 15-18 Ekim 1917 tarihleri arasında gerçekleşen bu ziyaret üzerine ordu birimlerinin çektiği filmler, dönem tarihine ışık tutarken aynı zamanda sinemanın erken dönemdeki kullanımı hakkında da ipucu vermektedir. Bu çalışma, II. Wilhelm’in 1917 tarihli İstanbul ve Çanakkale Cephesi’ni ziyaretini iki ülke ordu birimlerinin çektikleri ve Almanya’da Bundesarchiv’de, Türkiye’de ise MSGSÜ Sinema-TV Merkezi’nde mevcut olan filmlerin karşılaştırmalı okumasıyla ele almaktadır. Böylesi bir görsel tarih okumasıyla, sinemanın erken döneminde taşıdığı propaganda değerini ortaya koymak ve mevcut tarihsel bilgiye sinemanın merceğinden bakmak amaçlanmaktadır.

Anahtar Sözcükler: II. Abdülhamid, II. Wilhelm, Osmanlı-Alman İlişkileri, İmparatorluk Sineması, I. Dünya Savaşı, Sinema ve Propaganda, Erken Sinema.