Poliakrilonitril ve karbon elyaf takviyeli geri dönüşümlü polipropilen polimer kompozitlerinin fiziksel özelliklerinin incelenmesi


TAŞDEMİR M. , Güney Ş.

3th International Eurasian Cnference on Biological and Chemical Sciences, Ankara, Türkiye, 19 - 20 Mart 2020, ss.338-346

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.338-346

Özet

Bu çalışmada iki ayrı polimer kompozitinin özellikleri araştırılmıştır. Bunlar geri dönüşümlü polipropilen(RPP)/poliakrilonitril (PAN) ve geri dönüşümlü polipropilen (R-PP)/karbon elyaf polimer kompozitleridir. PAN
ve karbon elyaf matris içerisine %10-20 ve 30 oranlarında katılmıştır. Matris ve elyaf arasında adezyonun
sağlanması için %5 oranında sisteme maleik anhidrit aşılı polipropilen (MAPP) katılmıştır. Öncelikle tüm
malzemeler ektrüzyon öncesinde yirmi dört saat boyunca etüvde kurutulmuş ve daha sonra ektrüzyon işlemine
geçirilerek malzemeler karıştırılmıştır. Burada homojen bir karışım elde edebilmek için çift vidalı bir
ekstrüzyon tercih edilmiştir. Ekstrüzyon işlemi sonrasında tüm granür grupları tekrar kurutulmuş ve enjeksiyon
makinesinde standart test numuneleri basılmıştır. Elde edilen deney numunelerinden ilgili standartlar
kullanılarak fiziksel özelliklerini belirlemek için testler yapılmıştır.Vicat yumuşama sıcaklığı, ısıl çarpılma
sıcaklığı, erime akış indisi ve nem emme miktarı belirlenmiştir. Karbon elyaf oranının artmasıyla vicat
yumuşama sıcaklığı, ısıl çarpılma sıcaklığı değerlerinin arttığı görülmüştür. Aynı şekilde poliakrilonitril ilavesi
ile de bu değerlerin arttığı tespit edilmiştir. Ama poliakrilonitrilde karbon elyafa oranla daha az bir artış
gözlemlenmiştir. Buna karşılık erime akış indeksi ve nem tayini değerinin ise karbon elyaf ve poliakrilonitril
ilavesiyle düştüğü tespit edilmiştir. Bunlara ek olarak 20-40-60 ve 80 metrede aşınma oranları belirlenmiştir.
Aynı zamanda değişik yükler altında (100, 200, 300, 400 ve 500 gr) statik sürtünme kat sayıları belirlenmiştir.
Karbon elyaf ve poliakrilonitrilin artmasıyla aşınma oranında artış tespit edilmiştir. Sürtünme katsayısı
belirleme testinde yükün artmasıyla bir azalış olduğu görülmüştür. Karbon elyaf ve poliakrilonitrilin homojen
dağılıp dağılmadığını ve maleik anhidrit polipropilen bağlayıcı olarak etkisini belirlemek için taramalı elektron
mikroskobisi ile kırık yüzey fotoğrafları da çekilmiştir. Çekilen fotoğraflardan karbon elyafın ve
poliakrilonitrilin homojen olarak dağıldığı ve maleik anhidrit polipropilen ise ara yüzeyde etkili olduğu
belirlenmiştir.