HCCI Motorlarda Yanma ve Emisyonlar


Creative Commons License

Demirtaş G., Balki M. K. , Erdoğan S., Onat A. , Sayın C.

Mühendislik Alanındaki Teknolojik Gelişmeler, Prof.Dr. Hülya KALAYCIĞLU,Dr. Senai YALÇINKAYA, Editör, Güven Kitap Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.219-256, 2020

  • Basım Tarihi: 2020
  • Yayınevi: Güven Kitap Yayın Dağıtım
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Sayfa Sayıları: ss.219-256
  • Editörler: Prof.Dr. Hülya KALAYCIĞLU,Dr. Senai YALÇINKAYA, Editör

Özet

Günümüzde gelişen motor teknolojilerine paralel olarak çevresel kaygı-lar da her geçen gün artmaktadır. Artan araç sayısı, toplam yakıt sarfiyatının ve çevre kirliliğinin de artmasına sebebiyet verir. Yakıt sarfiyatının ve çevre kirlili-ğinin azaltılması amaçlanarak egzoz emisyonları için belirli standartlar oluşturul-muştur. Dizel motorlar, yüksek sıkıştırma oranı ve emme zamanında silindir içe-risine alınan dolguda herhangi bir kısılma olmaması sayesinde yüksek termik ve-rime sahiptir. Fakat azot oksit ve is emisyonları buna bağlı olarak artmaktadır. Buji ile ateşlemeli motorlarda ise vuruntu nedeniyle sıkıştırma oranının çok fazla artırılamaması ve farklı motor yüklerinde emme dolgusunun kısılarak kontrol edilmesi termik verimin düşmesine neden olmaktadır. Bu olumsuzlukları gider-mek amacıyla her iki motor tipinin olumlu ortak özelliklerine sahip bir yanma modeli çözüm olabilmektedir. Homojen dolgulu sıkıştırma ateşlemeli yanma iş-lemi, buji ateşlemeli motor ile dizel motorunun iyi özelliklerini bir araya getir-mektedir. Homojen dolgulu sıkıştırma ateşlemeli motorda, buji ateşlemeli motor-dakine benzer şekilde yakıt ve hava homojen olarak karıştırılmakta ve böylece klasik dizel yanma proseslerinde görülen is emisyonun azaltılması sağlanmakta-dır. Bu çalışmada homojen dolgulu sıkıştırma ateşlemeli motorunun çalışma şekli, emisyonları etkileyen parametreler ve yapılan çalışmalar incelenmiştir. Bu çalış-malar analiz edilerek karşılaşılan zorluklar ve bu zorlukların üstesinden gelinebi-lecek yaklaşımlar tespit edilmeye çalışılmıştır.