Milli İrade Kavramı Üzerine Bir İnceleme


Atakan A.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.3, pp.39-82, 2007 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 3
  • Publication Date: 2007
  • Title of Journal : Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.39-82

Abstract

Bu çalışmada milli irade kavramı ve bu kavrama dayanan milli egemenlik doktrini incelenmektedir. Bu iki kavramın tarihsel gelişimi hem teorik boyutuyla hem de zaman içinde uygulamada geçirdiği evrimbakımından ele alınmaktadır. Milli irade kavramının Rousseau'nun genel irade kavramına dayandığı söylenebilir. Bu sebeple öncelikle Rousseau'nun genel irade kavramı ve bu kavramın kaynaklandığı toplum sözleşmesi teorisi incelenecektir. Genel irade kavramının değerlendirilmesinden sonra Rousseau'nun görüşlerini takip eden Sieycsin milli (ulusal) irade ve milliegemenliğe ilişkin görüşlerinin hangi yönde şekillendiği ele alınacaktır.

S i e y e s ' i n görüşleriyle p a r a l e l o l a r a k Fransız d e v r i m i n d e Fransız devriıncilerin bu kavramları nasıl yaşama geçirdikleri de incelenecektir. Rousseau da diğer bazı düşünürler gibi toplum sözleşmesi öncesinde birdoğal yaşam dönemi öngördüğü için; insanların aralannda bir sözleşme(toplum sözleşmesi) yapmaya niçin ihtiyaç duyduklarını anlayabilmekamacıyla Rousseau'nun doğal yaşam dönemine ilişkin görüşleri kısaca elealınarak çalışmaya başlanacaktır.