Hasta beklentilerini yönetme becerisi ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması


Creative Commons License

Miçooğulları A., Ayberk B. , Akbaş U.

JOURNAL OF EXERCISE THERAPY AND REHABILITATION, cilt.4, sa.2, ss.76-81, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 4 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: JOURNAL OF EXERCISE THERAPY AND REHABILITATION
  • Sayfa Sayıları: ss.76-81

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı, fizyoterapistlerin hasta beklentilerini yönetme becerilerini belirlemek üzere kullanılabilecek Hasta Beklentilerini Yönetme Becerisi Ölçeği’ni (HBYBÖ) geliştirmekti. Yöntem: Geliştirilen ölçeğin yapı geçerliği, 286 kişilik veri faktör analitik tekniklerle; test - tekrar test güvenirliği 50 kişilik veriden; uyum geçerliği ise İletişim Becerileri Ölçeği (İBÖ) kullanılarak 45 fizyoterapistten elde edilen verilerden korelasyon analizi ile incelendi. Bulgular: Analizler sonucunda, dokuz maddeden oluşan HBYBÖ’nün, toplam varyansın % 49.46’sını açıklayan iki faktörlü yapıya sahip olduğu görüldü. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları model - veri uyumunun sağlandığı gösterdi. HBYBÖ ve İBÖ puanları arasında 0.33-0.57 arasında değişen korelasyonların bulunduğu görüldü. Güvenirlik katsayıları 0.53-0.96 arasında değişmekteydi. Sonuç: HBYBÖ’nün, fizyoterapistlerin hasta beklentilerini yönetme becerilerini ölçmede yeterli geçerlik ve güvenirliğe sahip olduğu görüldü. Anahtar kelimeler: Fizyoterapist, Psikometri, Temel Bileşen Analizi, Tarama ve Anketler