4 5 yaş grubu çocukların insan resim çizimlerinin yaş cinsiyet ve sosyo ekonomik durum değişkenlerine göre incelenmesi


Creative Commons License

Güven G.

E-Journal of New World Sciences Academy NWSA-Education Sciences, cilt.10, ss.203-211, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 10
  • Basım Tarihi: 2015
  • Doi Numarası: 10.12739/nwsa.2015.10.3.1c0642
  • Dergi Adı: E-Journal of New World Sciences Academy NWSA-Education Sciences
  • Sayfa Sayıları: ss.203-211

Özet

Araştırmanın amacı, 4-5 yaş grubu çocukların “adam”, “kadın” ve “kendi” resim çizimlerinin yaş, cinsiyet ve sosyo-ekonomik durum değişkenleri açısından incelenmesidir. Tarama modelinde tasarlanan araştırmanın çalışma grubunu, İstanbul ve Sakarya illerindeki resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 4-5 yaş grubu 1311 çocuk oluşturmaktadır. Veriler, “Goodenough-Harris Bir İnsan Çiz Testi” ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılarak elde edilmiştir. Çocukların “Adam”, “Kadın” ve “Kendi” resim çizimlerine ilişkin puan ortalamalarının yaş ve cinsiyet değişkenlerine göre farkı Bağımsız Gruplar t Testi, ailenin sosyo-ekonomik durum değişkenine göre farkı Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) kullanılarak test edilmiştir. Araştırma sonucunda çocukların “Adam”, “Kadın” ve “Kendi” resim çizimleri puan ortalamalarının yaşa bağlı olarak artış gösterdiği, kız çocukların “Kendi” resim çizimleri puan ortalamalarının erkek çocuklardan daha yüksek olduğu ve çocukların tüm çizim puan ortalamalarının ailenin sosyo-ekonomik durumu değişkenine göre anlamlı farklılık gösterdiği ve farklılığın üst sosyo-ekonomik düzeydeki çocukların lehine olduğu belirlenmiştir.  Anahtar Kelimeler: İnsan Resmi, Çizim, Yaş, Cinsiyet,                    Sosyo-Ekonomik Durum