KURUMLARDA YARATICILIK ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA - A STUDY ON CREATIVITY IN ORGANIZATIONS


OKAKIN N. , AYVACIOĞLU M.

Öneri Dergisi, cilt.11, ss.283, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)